Dbając o wysoką jakość świadczonych usług i ponoszoną za nie odpowiedzialność, udzielana jest 2-letnia gwarancja za wykonane prace. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wykonania pracy, a jej warunkiem jest zgłaszanie się na przeglądy stomatologiczne co 6 m-cy i jeśli zaistnieje potrzeba, podjęcie odpowiedniego leczenia. Gwarancji nie podlegają prace protetyczne jeśli pacjent w chwili oddawania pracy posiadał inne braki zębowe i był zobowiązany je uzupełnić w ciągu 3 miesięcy.

Wypełnienia zębów  -2 lata ( ubytki przyszyjkowe 1 rok, w przypadku bruksizmu 6 miesięcy)
Uzupełnienia protetyczne (korony, mosty, protezy) -2 lata                    

Gwarancja nie obejmuje:
− prac tymczasowych
− prac na które pacjent nie otrzymał gwarancji lub zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta ( z podpisem w karcie)
− pierwotnego leczenia kanałowego przy współistnieniu czynników pogarszających rokowanie np. zmiany okołowierzchołkowe
− ponownego leczenia kanałowego
− prac protetycznych oddanych przy współistnieniu innych braków zębowych, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 miesięcy
− samodzielnie naprawianych uzupełnień protetycznych

Gwarancji nie podlegają także uszkodzenia w wyniku
− niedostatecznej higieny jamy ustnej
− braku przestrzegania zaleceń lekarskich
− braku odbywania wizyt kontrolnych i profilaktycznych co 6 miesięcy w gabinecie stomatologicznym DENTAL ARTE
− naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
− urazów mechanicznych − złamań korony zęba pomiędzy wizytami leczenia kanałowego
− złamań korony zębów leczonych kanałowo, a nie odbudowanych protetycznie
− istniejącego schorzenia ogólnego mającego niekorzystny wpływ na układ stomatognatyczny( cukrzyca, osteoporoza, padaczka, nowotwory, stan po chemio- i radioterapii, po terapii cytostatykami)